เติมสุข วาดฝัน กับบ้านที่ใช่ ด้วยสินเชื่อเคหะ

จุดเด่น

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.590ต่อปี (6 เดือนแรก)
    (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.083% – 5.725% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด)
  • ผ่อนล้านละ 3,000 บาท/เดือน (6 เดือนแรก) หลังจากนั้น 7,700 บาท/เดือน
    (คำนวณจากแบบอัตราดอกเบี้ยกรณีทำประกัน สำหรับลูกค้าทั่วไปวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท)
  • สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* ตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

เติมสุข วาดฝัน กับบ้านที่ใช่ ด้วยสินเชื่อเคหะ

ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 15 เม.ย. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พ.ค. 2567

ใส่ความเห็น